Tuisblad

'n Hartlike welkom by Hoërskool Randburg se webwerf!

Die keuse van 'n skool is 'n integrale deel van die geleenthede wat elke ouer sy kind wil gee. Daar is noodwendig 'n vraag na gehalte onderrig wat op 'n gebalanseerde wyse die student toerus om sy/haar potensiaal te verwesenlik. Ons glo dat die "Blou Masjien" aan hierdie behoefte voldoen. Hoërskool Randburg se tradisie en geskiedenis staan bo verdenking met uitstaande prestasies deur leerders en oudleerders. Op die sportveld, verhoog en in die klaskamer lewer die skool jaarliks kwaliteitkandidate, wat sprekend is van die werk wat hier gedoen word.

By dié skool is daar 'n wye verskeidenheid van aktiwiteite wat aan elke leerder die geleentheid gee om sy belangstelling en talente uit te bou. Hierdie aktiwiteite word onderskraag deur 'n hoë standaard van onderrig wat 'n intellektuele verruiming stimuleer wat ons kandidate op tersiëre vlak onderskei van ander.

Daar word verder gefokus op persoonsvorming wat leerders toerus om met onderskeiding die regte lewenskeuses te maak. 'n Hoë premie word geplaas op die waardegerigte norme wat Christenskap ons bied, om so die kandidate se kwaliteite te koester en met deernis te ontwikkel tot sinvolle bydraers in ons gemeenskap. Hoërskool Randburg is die "Blou Masjien" wat aan die Noorde van Johannesburg 'n bakermat vir Afrikaanse onderrig is. Hierdie masjien pols dinamies met die krag van sy talent. Vasgeanker in geloof is die ratte stewig in harmonie.

Hierdie Blou Masjien wat hoog bo die wolke uittroon is vir vele oudleerlinge steeds die hartslag van hulle dink en doen, 'n Alma Mater wat met trots die grondslag van hul wese kon help vorm.

Kitsfeite:

 • Dié skool waar elkeen 'n STER is.
 • Mees Noordelike Afrikaanse Hoërskool in Johannesburg.  (Volgende skool eers in Centurion.)
 • Geleë reg langs Malibongwe Rylaan, 'n hooftoegangsroete. (Maklik bereikbaar met 'n gerieflike dienspad.)
 • Afrikaans as enigste medium van onderrig.
 • Puik fasiliteite wat dinamies ontwikkel.
 • Uitstaande akademiese rekord.
 • Hoogs gekwalifiseerde vakspesialiste wat nog hul roeping as onderwyser uitleef.
 • Unieke akademiese ondersteuningsdienste.
 • Effektiewe kommunikasiestelsel.
 • Gebalanseerde lewenshouding:  Ons speel om te wen, maar kompeteer teen onsself.  Ons wil graag vandag beter wees as wat ons gister was.
 • Ons voltooi die wedloop end-uit met ons eie perde ... wen of verloor.
 • Op ons verhoog word sterre gebore en ontwikkel.
 • Goeie maniere, respek en selfbeheersing is nie onderhandelbaar nie.
 • Wye vakkeuse met kleiner klasse.
 • 'n "Nuwe" groeifase in die gemeenskap begin reflekteer in ons getalle.
 • Hierdie skool en sy mense is soos 'n familie.
 • Verskeie vakuitstappies.
 • Studente doen werklik prakties.
 • Ons steun op ons ouers as vennote.
 • Die belang van ons kinders staan altyd eerste.