Graad 8 & 9

Die volgende leerareas, wat onderhewig is aan die voorskrifte van die Departement van Onderwys, word gevolg:

 • Taal, Geletterdheid en Kommunikasie
 • Wiskundige Geletterdheid, Wiskunde en Wiskundige Wetenskap
 • Natuurwetenskap
 • Sosiale Wetenskap
 • Tegnologie
 • Lewensoriëntering
 • Kuns en Kultuur
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe:
  • In Graad 8 & 9 verdeel dit in 2 vakke, nl. Rekeningkunde en Besigheidstudies, om leerlinge die basis vir Gr. 10 Rekeningkunde te bied.

Gevorderde Wiskunde

Hoërskool Randburg bied kranige leerders 'n geleentheid om hul voor te berei op studentwees deur 'n gevorderde Wiskundevak soos AdMaths (Advanced Programme Mathematics) aan te bied. Die vakinhoud oorbrug die gaping tussen graad 12 en die eerste universiteitsjaar.

AdMaths word in samewerking met die AdMaths skool in Brackenfell aangebied. Leerders kan insakel by of die voltydse program of die afstandsonderrig program. Aan die einde van graad 12 word die Independent Examinations Board eksamen afgelê en die leerder ontvang n sertifikaat. Daar word ook tans onderhandel om internasionale erkenning te verkry vir hierdie kwalifikasie.

AdMaths begin reeds in graad 9. Die inhoud van hierdie leerplan is ook 'n uitstekende oorbrugging na die graad 10 skoolleerplan. 'n Leerder wat gereeld 80% kry vir Wiskunde, is 'n goeie AdMaths kandidaat. Die AdMaths slaagsyfer is 60%.

Besoek gerus www.addmaths.co.za

 •  • Welvaartbeplanning
 •  • Beleggings
 •  • Trusts
 •  • Testamente
 •  • Versekering
 •  • Boedeladministrasie

 Kontak (011) 781 9111
 www.BarazaWealth.com

'n Gemagtigte finansiële dienste verskaffer (FDV 45445).