Graad 8 & 9

Die volgende leerareas, wat onderhewig is aan die voorskrifte van die Departement van Onderwys, word gevolg.

  • Taal, Geletterdheid en Kommunikasie
  • Wiskunde
  • Natuurwetenskap
  • Sosiale Wetenskap
  • Tegnologie
  • Lewensoriëntering
  • Kuns en Kultuur
  • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe:
    • In graad 8 & 9 verdeel dit in twee vakke, nl. Rekeningkunde en Besigheidstudies, om leerlinge die basis vir graad 10 Rekeningkunde te bied.

Leeslab

'n Leesprogram word tydens skoolure aan graad 8-leerders aangebied om te help om lees- en begripsvaardighede te ontwikkel.

 

Rekenaarvaardigheid

Rekenaarvaardigheidsklasse word tydens skoolure aan graad 9-leerders aangebied.

 

Gevorderde Wiskunde

Hoërskool Randburg bied kranige leerders 'n geleentheid om hul voor te berei op studentwees deur 'n gevorderde Wiskundevak soos AdMaths (Advanced Programme Mathematics) aan te bied. Die vakinhoud oorbrug die gaping tussen graad 12 en die eerste universiteitsjaar.

AdMaths word in samewerking met die AdMaths skool in Brackenfell aangebied.  Leerders kan die voltydse program by die skool volg of by die afstandsonderrig-program inskakel.  Aan die einde van graad 12 word die "Independent Examinations Board" eksamen afgelê en die leerder ontvang 'n sertifikaat. Daar word ook tans onderhandel om internasionale erkenning vir hierdie kwalifikasie te verkry.

AdMaths begin reeds in graad 9. Die inhoud van hierdie leerplan is ook 'n uitstekende oorbrugging na die graad 10 skoolleerplan. 'n Leerder wat gereeld 80% kry vir Wiskunde, is 'n goeie AdMaths kandidaat. Die AdMaths slaagsyfer is 60%.

Besoek gerus www.addmaths.co.za