Matriekuitslae

2019 (na hermerke)

98 kandidate skryf die finale Nasionale Senior Sertifikaateksamen van 2019, soos deur die GDO afgeneem. 
97 slaag.
138 vakonderskeidings word behaal.
 

TIEN ONDERSKEIDINGS

Klarika Keyter

Afrikaans Huistaal
English Home Language
Wiskunde
Lewensoriëntering
Ontwerp
Ekonomie
Geografie
Lewenswetenskappe
Fisiese Wetenskappe
AdMaths

NEGE ONDERSKEIDINGS

Eben Ernst

Afrikaans Huistaal
English First Additional Language
Wiskunde
Lewensoriëntering
Rekeningkunde
Dramatiese Kunste
Ekonomie
Geografie
Fisiese Wetenskappe

AGT ONDERSKEIDINGS

Christine Hovy

Wiskunde
Lewensoriëntering
Ekonomie
Geografie
Fisiese Wetenskappe
Visuele Kunste
AdMaths
AP Maths (IEB)

JP Malan

Engels Eerste Addisionele Taal
Wiskunde
Lewensoriëntering
Ingenieursgrafika en -ontwerp
Inligtingstegnologie
Fisiese Wetenskappe
AdMaths
AP Maths (IEB)

SEWE ONDERSKEIDINGS

Roxanne van Rheede van Oudtshoorn

Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Wiskunde
Lewensoriëntering
Lewenswetenskappe
Musiek
Fisiese Wetenskappe

Lunard Roux

Afrikaans Huistaal
English First Additional Language
Wiskunde
Lewensoriëntering
Dramatiese Kunste
Ingenieursgrafika en -ontwerp
Fisiese Wetenskappe

SES ONDERSKEIDINGS

Cobus Pretorius

Engels Eerste Addisionele Taal
Wiskunde
Lewensoriëntering
Rekeningkunde
Ingenieursgrafika en -ontwerp
Fisiese Wetenskappe

Kiana Steyn

Afrikaans Huistaal
English Home Language 
Wiskunde
Lewensoriëntering
Rekeningkunde
Ekonomie

VYF ONDERSKEIDINGS

Leneé Terblanche

Afrikaans Huistaal
Engels Huistaal
Wiskunde
Lewensoriëntering
Rekeningkunde

VIER ONDERSKEIDINGS

Nicola Kotze

Engels Eerste Addisionele Taal
Lewensoriëntering
Rekenaartoepassingstegnologie
Dramatiese Kunste

Avian du Plessis

Wiskunde
Lewensoriëntering
Rekenaartoepassingstegnologie
Inligtingstegnologie

 

  •  • Welvaartbeplanning
  •  • Beleggings
  •  • Trusts
  •  • Testamente
  •  • Versekering
  •  • Boedeladministrasie

www.BarazaWealth.com

'n Gemagtigte finansiële dienste verskaffer (FDV 45445).