Sentrum vir Akademiese Uitnemendheid

Hoërskool Randburg se kernbesigheid is akademie, daarom die ontstaan van 'n unieke Sentrum vir Akademiese Uitnemendheid. (SAU)

Die SAU is 'n skoolgebaseerde ondersteuningspan wat bestaan uit 'n akademiese span (akademiese hoof, departementshoofde en graadvoogde), die departement Opvoedkundige Leiding ('n opvoedkundige sielkundige) en 'n leerfasiliteerder.  In hierdie sentrum word daar op samewerking tussen leerders, ouers, onderwysers, skoolhoof en ander kundiges gefokus om die behoeftes van die leerders, ouers en personeel op verskillende vlakke aan te spreek.

Die Sentrum bied die volgende:

 • Eksamenhulp - konsessies (ekstra tyd en amanuesis aansoeke by Departement van Onderwys).
 • Studiemetodes en tydsbeplanning.
 • Akademiese leiding en ontwikkelingstrategieë aan toppresteerders.
 • Emosionele ondersteuning
 • Akademiese hulp aan onderpresteerders en druipelinge, asook berading.
 • Assessering van leerders met leerhindernisse en skryf van akademiese plan.
 • Hulpbronsentrum:  verwysing na ander deskundiges.
 • Effektiewe en omvattende voogstelsel wat alle personeel insluit, onderlê leerareaprobleme en is selfs proaktief in antisipasie van moontlike uitdagings.
 • Gratis groepsklasse word deur die vakonderwysers by die skool aangebied.
 • Individuele en kleingroep ekstra klasse teen minder as die markverwante fooi is beskikbaar.
 • Internetkafee met gratis internettoegang is na skool tot leerders se beskikking.
 • Na-uurse hulp met groepstake.

Vakbeleid

Hoërskool Randburg se vakbeleid is dat geen vaste vakpakkette aangebied word nie - elke leerder het die geleentheid om sy/haar unieke pakket saam te stel.  Jy kies die vak waarvan jy hou en waarin jy wil presteer.  Alle vakke wat aangebied word, stel die leerder in staat om met universiteitsvrystelling te slaag, mits die leerder se prestasie aan die vereiste voldoen.

Vakkeuseproses

Gratis psigometriese toetse sowel as 'n kwalitatiewe beroepsverkenningsproses word in graad 9 (vakkeuse) afgeneem.  Hierdie toetse sluit in:  aanlegtoetse, persoonlikheidstoetse, belangstellingstoetse en n leervaardigheidsprofiel.  Oueraande vir terugvoer van psigometriese toetse word jaarliks vir elke graad gehou.

Akademiese fasiliteringsdiens

 • Geïntegreerde program tussen personeel en leerders om optimale geleenthede te bied ter voorbereiding van verdere studies na skool.
 • Bevordering van Universiteitsvrystelling en die hantering van navrae deur die loop van graad 10 tot 12.
 • Ondersteuning en leiding aan toppresteerders ten einde hul algemene prestasie te verbeter.

ALPHA CENTAURI

Die projek fokus op die potensiaalontwikkeling van leerders.  Daar word gepoog om blootstelling aan verrykende onderwerpe soos fotografie, Robotika ens. te gee.  Die doelwit is om nie net leerders daarvan te vertel nie, maar om hulle aktief deel te maak en te laat leer deur ervaring.  Enige leerder  van enige ouderdom of skool is welkom om hierby aan te sluit.

Fotografieklub

Ons fokus hier om die vaardighede aan te leer terwyl ons pret het.  Die klub ontmoet vir maandelikse kompetisisies met spesifieke temas onder leiding van Corlia Tepper, ‘n professsionele fotograaf.

Kontakpersoon:  Corlia Tepper

Filmklub

Die oogmerk is om die kuns van  filmaak onder die leerders te ontwikkel.  Die fokus val op onafhanklike films en ons word ondersteurn deur mense uit die vermaaklikheidsbedryf soos Morné du Toit, Heidi Mollentze en Drikus Volschenk.

 •  • Welvaartbeplanning
 •  • Beleggings
 •  • Trusts
 •  • Testamente
 •  • Versekering
 •  • Boedeladministrasie

 Kontak (011) 781 9111
 www.BarazaWealth.com

'n Gemagtigte finansiële dienste verskaffer (FDV 45445).