Ons Waardes

sterhandreels

 

Die kind is ons kliënt en eerste prioriteit:

 • sy belang staan eerste
 • ons erken sy diversiteit
 • sy kreatiwiteit word aangemoedig
 • ons bewys en vereis respek in woord en daad

Christelike lewensbeginsels:

 • eerlikeid, integriteit en geloofwaardigheid
 • die liefdesgebod van ons Skepper stel 'n beginsel waarvolgens ons optrede gerig en gestuur word.

Verantwoordbare bestuur:

 • deelnemend
 • deursigtig
 • konsekewent

Werksetiek:

 • eienaarskap
 • bereid om te luister en te leer
 • "saak" is groter as die individu
 • persoonlike verantwoordelikheid beinvloed die omvang van spanwerk

Beginsels waarvolgens leerders hulself handhaaf

Tydigheid/Stiptelikheid

 • Skool begin 07:25
 • Sluit: Ma.-Do.: 14:00; Vry.: 13:00
 • Leerders moet betyds wees vir alle skoolaktiwiteite.
 • Laatkommers meld aan by die kantoor.

Verantwoordelikheid

 • Die leerder moet alle klasse bywoon.
 • Alle huiswerk word gedoen.
 • Alle toetse word geskryf: (slegs 'n mediese sertifikaat word aanvaar).
 • Buitemuurse aktiwiteite vereis pligsgetroue bywoning en getroue deelname.
 • Skoolreëls word nagekom.
 • Goeie orde word gehandhaaf.

Medemenslikheid

 • Tree op teenoor maats, onderwysers en besoekers binne norme van uiterste beskaafdheid en respek.
 • Ons erken en respekteer ons maats se prestasies.
 • Afknouery en bakleiery is nie deel van ons verwysingsraamwerk nie.

Fasiliteite

 • Die skool word behandel asof dit my huis is.
 • Vandalisme het geen plek in ons skool nie.
 • Ons hou ons terrein netjies en skoon.

Betrokkenheid

 • Daar word verwag dat elke leerder aan ten minste twee skoolaktiwiteite per jaar sal deelneem.

Lojaliteit

 • Ons is trots op ons skool want ons is trots op onsself.
 • Ons skool, sy drag, en sy beeld verdien die beste aansig na buite en binne.

My Liggaam

 • Ek beskerm myself teen rook, drank, dwelms en ander middels deur dit nie te gebruik nie. (Die skool laat dit nie toe nie - tydens skoolure of skoolfunksies nie.) As my maats struikel, vermeld ek dit dadelik sodat hulle gehelp kan word.

My Skepper

 • Ek eerbiedig Hom en Sy Woord in alles wat ek elke dag doen en dink.

 •  • Welvaartbeplanning
 •  • Beleggings
 •  • Trusts
 •  • Testamente
 •  • Versekering
 •  • Boedeladministrasie

www.BarazaWealth.com

'n Gemagtigte finansiële dienste verskaffer (FDV 45445).