Debat/Debating

AFRIKAANSE DEBAT

  • Die ATKV bied elke jaar 'n Afrikaanse Debat aan waar skole in streke teen mekaar debatteer.
  • Temas van die dag word aangespreek.
  • Ons tree gereeld as wenners uit die stryd

English Debating

Oor die afgelope 10 jaar het die leerders van Hoërskool Randburg 'n reputasie van uitstekende debatvoering in Engels opgebou.  Aanvanklik het ons aan die SACEE Debating kompetisies deelgeneem.  Hier het die leerders gereeld vername Engelse skole uitgestof en een jaar deurgedring na die kwarteindronde.  Ons het ons deelname egter gestaak weens die feit dat SACEE die besluit geneem het om die debatte op 'n Sondag te konsentreer, wat beteken het dat die leerders van Sondagoggend tot Sondag laatmiddag by die debatte moes wees.  Dit het ingemeng met kerkbywoning, en ons moes gereeld 'n spreker of meer om daardie rede inboet.  Daarbenewens het dit geweldig duur geword om vir deelname in te skryf.

Hierna het ons met groot sukses vir twee jaar aan die United Nations Style Debating deelgeneem.  Hierdie kompetisie is ongelukkig in 2012 gestaak weens die onttrekking van die amptelike brog, MTN.  Tot op hede het hulle nog nie 'n ander borg gekry nie, maar as dit gebeur, sal ons beslis weer deelneem.  In hierdie kompetisie tree elke skool saam met 'n ander skool op.  Twee leerders van elke skool vorm dan 'n span van vier debatteerders.  Die span word deeglik opgelei en tree in die VN-styl op.  Ons spanmaats het van die Tswane Muslim School gekom.  In 2011 het ons die eerste posisie naelskraap op 'n tegniese fout gemis.

Intussen is die nasionale Moot Court kompetisie deur die Universiteit van Pretoria se regsfakulteit gestig.  Ons het verlede jaar deelgeneem en het tot die mondelinge rondte deurgedring.  Honderde skole in Gauteng het vir die skriftelike rondte ingeskryf, en net nege, waarvan vier uit vooraf-benadeelde skole moes wees, het na die mondeling rondte deurgedring.  Ons skool was een van daardie skole.  In hierdie rondte moes die debatteerders hulle vooraf-uitgewerkte sake in 'n Pretoriase hof gaan voorlê.  Hulle is deur regters en ander in die regsberoep beoordeel.  Ons leerder het hulle besonder goed van hul taak gekwyt en het baie komplimente ontlok.  Ongelukkig het hulle nie na die nasionale rondte deurgedring nie.  Dit was nogtans 'n besondere leerkurwe en 'n puik geleentheid tot blootstelling aan die regsberoep.  Ons deelnemers was ook waardige ambassadeurs vir Hoërskool Randburg.

English Olympiad

Ons neem nou al drie jaar aan die De Beers/Rhodes-English Olympiad deel.  Hierdie kompetisie is van 'n besonder hoë gehalte en baie straf.  Leerders moet 'n boek wat uit verskeie geselekteerde tekste rondom 'n sekere tema bestaan, bestudeer, en dan 'n drie-uur lange eksamen skryf.  Die eksamen bestaan uit twee kreatiewe response, in totaal sowat 1800 woorde.  Ongeveer 8000 leerders oor die hele land neem jaarliks aan die olimpiade deel.  Ons kan met trots sê dat heelwat van ons leerders reeds goue sertifikate, wat 80%+ is, ontvang het.  In 2012 het een van ons leerders die top-100 gehaal, in die 76ste posisie.  Dit is voorwaar 'n besondere prestasie.

  •  • Welvaartbeplanning
  •  • Beleggings
  •  • Trusts
  •  • Testamente
  •  • Versekering
  •  • Boedeladministrasie

 Kontak (011) 781 9111
 www.BarazaWealth.com

'n Gemagtigte finansiële dienste verskaffer (FDV 45445).