Koor

Die koor bestaan uit ongeveer 100 lede. Die getalle wissel jaarliks. Kooroefeninge vind op Dinsdagaande, van 17:30 tot 21:00, in die Ouditorium by die Musiekmagneetskool plaas.

Die huidige koorleier is Franco Prinsloo, ‘n jong, dinamiese komponis en koordirigent. Norman Burger is steeds die Koor-organiseerder en hy kan gekontak word indien enige inligting rakende die koor verlang word (083 444 7818). Elsa du Toit is die Koorvoog en dien as skakel tussen die skool en die koor. Verder kies ons elke jaar ‘n koorkomitee, wat uit koorouers bestaan. Elke komiteelid is verantwoordelik vir ongeveer tien koorlede en maak seker dat alle koorinligting gereeld by die ouers uitkom. Hierdie komitee werk baie hard en verstom almal elke jaar met hulle kreatiwiteit! Die koor verkies ook jaarliks hoofleiers, asook stemgroepleiers uit die koorlede, wat allerhande takies verrig. By elke kooroefening is daar ‘n heerlike snoepie, wat ook deur koorouers bedryf word. Die koorlede wat direk van sportoefening af kom, hoef dus nie op ‘n leë maag te probeer sing nie.

Program:

Die koor reël drie maal per jaar ’n groot konsert. Koorlede verkoop kaartjies vir hierdie konserte. Die koor staan finansieel op sy eie bene. Die koorjaar strek van 1 Oktober tot 31 Augustus. Oudisies vind in September plaas, in die Ouditorium, ná skool. ‘n Oefenkamp word jaarliks vroeg in Desember gehou. Die koor hanteer jaarliks een van die  ATKV- streekuitdunne en is ook deurgaans by een of ander welsynsprojek betrokke.

Ons noem die koor graag : Hoërskool Randburg se eerste koorspan.

YouTube

Ons skoolkoor is nou op YouTube! Kliek op dié link:
youtu.be/QmB9jLBJmlE

  •  • Welvaartbeplanning
  •  • Beleggings
  •  • Trusts
  •  • Testamente
  •  • Versekering
  •  • Boedeladministrasie

 Kontak (011) 781 9111
 www.BarazaWealth.com

'n Gemagtigte finansiële dienste verskaffer (FDV 45445).