Redenaars

Hoërskool Randburg neem elke jaar deel aan die Spraak en Drama Gilde asook die ATKV redenaarskompetisie.

Die missie van die kompetisie is:

 • Die bevordering van gesproke Afrikaans by die skoolgaande jeug.
 • Die ontwikkeling van leiers deur skoolgaande jeug voor te berei en te bemagtig vir openbare optrede wat daagliks in die samelewing plaasvind (groeps- en individuele gesprekke waar standpunt ingeneem moet word, vergaderings, vakkundige aanbiedings, geregshowe, ens.)

Die doelwitte is om die jeug te leer om:

 • aktueel betrokke te wees.
 • onderskeidend/krities te luister en te lees.
 • inligting te versamel, te analiseer en te sintetiseer.
 • logiese, kreatiewe denke te ontwikkel.
 • eie menings en argumente te formuleer.
 • met selfvertroue ander mense tot hulle standpunt te oorreed.
 • leierskapsvaardighede te ontwikkel.
 • bogenoemde mettertyd sonder deeglike voorbereiding en hulp te kan doen.
 • op die voete te kan dink en uit die vuis te kan reageer op ander se argumente.
 • eties te leef.
 • sportmangees en kompetisievaardigheid te ontwikkel.

Kom wees deel van 'n wenspan!

2015 PRESTASIES

 • Celia Britz en Allen Marais neem deel aan die semi-finale rondte van die ATKV-kompetisie.
 • Allen Marais dring deur na die finale rondte in Augustus 2015.

 •  • Welvaartbeplanning
 •  • Beleggings
 •  • Trusts
 •  • Testamente
 •  • Versekering
 •  • Boedeladministrasie

 Kontak (011) 781 9111
 www.BarazaWealth.com

'n Gemagtigte finansiële dienste verskaffer (FDV 45445).